Γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσω αυτή την εκπαίδευση

Μπορεί να αναρωτιέστε "τι θα κερδίσω;". Το σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου PECOS4SMEs είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε συνήθης δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην προσπάθεια να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά και στην αγορά του εξωτερικού.

Η μεθοδολογία κατάρτισης πάνω στην οποία βασίστηκε το Genie είναι το αποτέλεσμα σχετικής έρευνας σε 7 χώρες. Η έρευνα εντόπισε κοινά προβλήματα για τις ΜΜΕ τόσο στις χώρες που το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πιο διαδεδομένο όσο και στις χώρες που τώρα αναπτύσσεται.

Επίσης, το σύστημα κατάρτισης PECOS4SMEs είναι ιδανικό για τους εξής λόγους:
  • Ανοιχτό για όλους υλικό κατάρτισης σε 6 Ευρωπαϊκές γλώσσες (EN, NL, IT, ΕΛ, PL, FR)
  • Υλικό κατάρτισης που καλύπτει όλες τις φάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου από Παραγγελίες μέχρι Προώθηση
  • Δυνατότητα διαλογής και επιλογής πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου βάση των αναγκών σας
  • Εξατομίκευση της στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιχείρησης σας
  • Πολλαπλές πηγές πληροφόρησης σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.